Integritetspolicy

Genom att använda vår webbplats och eller att du lämnar dina uppgifter till oss samtycker du till en sådan behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

ALLMÄNT

Denna integritetspolicy beskriver hur Elite Fastighetsmäklare AB behandlar och använder dina personuppgifter i anslutning till webbplatsen elitefast.se samt våra produkter och tjänster.

Denna integritetspolicy gäller för alla som använder webbplatsen elitefast.se samt våra eller våra samarbetspartners produkter och/eller tjänster.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Elite Fastighetsmäklare AB med organisationsnummer xxxxxx-xxxx är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Samtycke
Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss eller vid förfrågningar om produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till att Elite Fastighetsmäklare behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Elite Fastighetsmäklare. I sådant fall kommer Elite Fastighetsmäklare inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till.

Avtal
Köper du produkter och/eller tjänster från Elite Fastighetsmäklare behandlas dina personuppgifter på ett sätt som är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig.

Rättslig förpliktelse
Vissa lagar eller regler gör att Elite Fastighetsmäklare som personuppgiftsansvarig måste behandla vissa personuppgifter i verksamheten.

Intresseavvägning
Elite Fastighetsmäklare kan komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål i de fall Elite Fastighetsmäklare ser ett intresse i att tillhandahålla marknadsföring avseende befintliga och nya produkter och/eller tjänster till dig.

Du kan när som helst avregistrera dig från eventuella utskick i marknadsföringsändamål.

HUR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER

Elite Fastighetsmäklare samlar in och behandlar personuppgifter genom ifylld och inskickade formulär på elitefast.se och vid mejl, telefon eller personlig kontakt med personer som är intresserade av företagets tjänster eller produkter.

Elite Fastighetsmäklare samlar dessutom icke-personlig information vid besök på elitefast.se. Läs mer om detta under rubriken Cookies.

HUR VI BEVARAR PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter i form av namn, befattning, telefonnummer, mejladresser och andra uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra framtida affärsrelationer bevaras i vårt CRM/affärssystem kopplat till tillhörande företag och företagsuppgifter.

Personuppgifter i form av mejladresser för e-postutskick bevaras i vårt e-postprogram.

VARFÖR VI BEVARAR PERSONUPPGIFTER

Elite Fastighetsmäklare bevarar huvudsakligen dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Fullgöra förpliktelser gentemot kund
 • Förbättra kundupplevelsen
 • Tillhandahålla god service
 • Leverans av beställningar
 • Marknadsföring
 • Underlag för marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning och affärsutveckling relaterat till Elite Fastighetsmäklares produkter och tjänster
 • Uppfylla säkerhets- och myndighetskrav
 • Administration och förbättring av elitefast.se

HUR LÄNGE VI BEVARAR PERSONUPPGIFTER

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Elite Fastighetsmäklare sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in. Elite Fastighetsmäklare kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Elite Fastighetsmäklares rättsliga intressen. Exempelvis om det pågår en juridisk process.

DELNING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART

Elite Fastighetsmäklare kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners i syfte att fullgöra vårt avtal med dig eller det företag som du representerar, till exempel för att leverera beställda varor eller tjänster. Elite Fastighetsmäklare kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Elite Fastighetsmäklares räkning, exempelvis samarbetspartners och IT-leverantörer.
För att möjliggöra analys av användning av webbplatsen elitefast.se lämnas även personuppgifter ut till Google i USA, genom Google Analytics.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Elite Fastighetsmäklares rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Elite Fastighetsmäklare vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till tredje part, eller som överförs till ett land utanför EU/EES, i enlighet med GDPR. Elite Fastighetsmäklare säkerställer att det föreligger en adekvat skyddsnivå för dina uppgifter i de fall som överföring sker till land utanför EU/EES.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Elite Fastighetsmäklare har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.
De anställda hos Elite Fastighetsmäklare är skyldiga att följa Elite Fastighetsmäklare regler för informations- och IT-säkerhet samt denna Integritetspolicy.

COOKIES

Elite Fastighetsmäklare använder sig av så kallade cookies på elitefast.se. Detta för att kunna analysera och optimera webbplatsens struktur och innehåll och därmed få möjlighet att leverera en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.

En cookie är en liten textfil som skickas till och sparas på din dator eller mobil när du besöker vår webbplats. Det finns två typer av cookies – permanenta och temporära (session-cookies). Permanenta cookies lagras tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder cookies på elitefast.se för att kunna:

 • se information som besöksstatistik
 • se vilka operativsystem som används
 • se vilka webbläsare som används
 • se hur webbplatsen används av våra besökare

Vi använder inte cookies för att analysera hur du som person använder webbplatsen på individuell nivå. Cookien innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss identifiera dig som en användare på webbplatsen. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du enkelt stänga av, blockera och avlägsna lagrade cookies i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men detta innebär även att du eventuellt inte kan använda vissa delar av elitefast.se som avsett.

OM WEBBPLATSEN

Webbplatsen är producerad av Total Media & Reklam, en reklam- och webbyrå i Norrköping som förutom webbdesign arbetar med grafisk produktion, företagsprofilering och digital marknadsföring i form av sökmotoroptimeringsökordsannonsering och annonsering via sociala medier.

Elite Fastighetsmäklare SOM PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Det kan uppstå tillfällen där Elite Fastighetsmäklare inte är personuppgiftsansvarig utan agerar personuppgiftsbiträde åt tredje part.

I dessa fall behandlar Elite Fastighetsmäklare personuppgifter enligt de instruktioner Elite Fastighetsmäklare fått av den personuppgiftsansvarige. Vi kan i dessa situationer inte garantera att sådan behandling kommer att ske i enlighet med denna integritetspolicy men Elite Fastighetsmäklare kommer alltid säkerställa att behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och i möjligaste mån i enlighet med denna integritetspolicy.

DINA RÄTTIGHETER

Du kan kostnadsfritt efter skriftligt undertecknad ansökan till Elite Fastighetsmäklare få besked om vilka personuppgifter som företaget behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling.

Du som individ har även rätt att begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Elite Fastighetsmäklare förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen.

KONTAKTINFORMATION

Elite Fastighetsmäklare ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Frågor eller begäran om att erhålla registerutdrag ska adresseras i en skriftlig undertecknad handling till norrkoping@elitefast.se eller Elite Fastighetsmäklare, Gamla Rådstugugatan 40, 602 32 Norrköping, med märkning ”Att: Integritetsansvarig”.

Uppdaterades: 2021-12-21

Scroll to top